Âm chén chóp gốc cây rạn vẽ sơn thủy bọc đồng

650.000