Ấm chén quai ngang men dong cổ vẽ trúc lâm kèm hay hai tầng

250.000

Mã: 661xt Danh mục: