Ấm chén trà gốm hồng vẽ khắc hoa lòng trắng

420.000

Mã: 375xt Danh mục: