Ấm chén vại vẽ trúc lâm thất hiền chỉ vàng

480.000