Ấm trà tử sa đào thọ khắc trúc

750.000

Mã: 320xt Danh mục: