Ấm trà tử sa lòng ngọc quai hồng

400.000

Mã: 436xt Danh mục: