Bình gốm lòng trắng, đánh ganh hoa ban

480.000

Mã: 738xt Danh mục: