Bình ly sứ trắng chóp lửa vẽ sen vàng kim

430.000