Bình ly trà sứ vung lõm khay hai tầng vẽ vàng 18k

1.500.000