Bình trà cát tường men dong bọc đồng vẽ trúc lâm thất hiền

600.000