Bình trà cát tường men dong vẽ trúc lâm chỉ vàng

380.000