Bình trà dáng hồng khay hai tầng men dong vẽ đào thọ

270.000

Mã: 711xt Danh mục: