Bình trà đào thọ phẩy trúc gốm tử sa khay tròn

340.000

Mã: 472xt Danh mục: