Bình trà giả vuốt men rạn quai đồng bọc đồng

700.000