Bình trà gốc cây bọc bạch đồng kèm phụ kiện lòng ngọc

2.350.000

Bộ sản phẩm được sản xuất bởi nghệ nhân Lý Mậu