Bình trà gốm men rạn se đõ đồng vẽ trúc lâm thất hiền

340.000

Mã: 792xt Danh mục: ,