Bình trà gốm ô sa đen vẽ khắc hoa

400.000

Mã: 412xt Danh mục: