Bình trà gốm sứ tử sa lòng trắng chỉ bạc dáng vuông

440.000

Mã: 266xt Danh mục: