Bình trà gốm tử sa đắp hoa phù dung lòng ngọc

450.000

Mã: 505xt Danh mục: