Bình trà gốm tử sa tống khắc trúc

350.000

Mã: 460xt Danh mục: