Bình trà men dong vung lõm bọc đồng kèm phụ kiện

990.000