Bình trà sứ dong cổ vẽ trúc lâm dáng hồng

280.000

Mã: 657xt Danh mục: