Bình trà sứ Ganh hoa nổi lòng trắng vẽ hoa dây

650.000

Mã: 728xt Danh mục: