Bình trà sứ hoàng thổ đào nổi vẽ quai đồng khay sứ

480.000

Mã: 868xt Danh mục: