Bình trà sứ hồng vẽ trúc lâm thất hiền kèm theo phụ kiên

650.000

Mã: 654xt Danh mục: