Bình trà vại men dong vẽ kèm đu phụ kiện

1.150.000