Bộ ấm trà hà nội Bát Tràng men tử sa bọc đồng

2.100.000