Bộ ấm trà hoàng thổ Bát-Tràng sen nổi

Bộ sản phẩm CHƯA bao gồm KHAY GỖ

Quý cô bác anh chị có thể mua khay gỗ trong mục Phụ Kiện