Bộ ấm trà xuất Nhật Bát Tràng bọc đồng 1.5l

1.050.000