Bộ bình ly trà gốm vẽ trúc lâm kèm đủ phụ kiện

1.150.000