Bộ bình ly trà hồng chỉ vàng men dong vẽ trúc lâm

380.000