Bộ bình ly trà tử sa vuông vươn tử kèm phụ kiện bọc đồng

2.200.000