Bộ ly trà vung lõm quai đồng vẽ trúc lâm vàng kim

1.500.000