Bộ tách trà gốm vẽ lãn ông qua cầu khay hai tầng chỉ vàng

335.000

Giá chưa bao gồm Khay Gỗ

Mua thêm khay gỗ tại phần Phụ Kiện