Bộ trà cát tường gốm bát tràng men dong vẽ trúc lâm bọc đồng kèm phụ kiện

990.000