Bộ trà đèn thần khắc sen nổi, lòng ngọc

Bộ sản phẩm được sản xuất bởi nghệ nhân Lý Mậu

 

Mã: 572xt Danh mục: