Bộ trà vuông rạn vẽ sơn thủy bọc đồng kèm phụ kiện

1.650.000

Bộ sản phẩm CHƯA bao gồm KHAY GỖ

Quý cô bác anh chị có thể mua khay gỗ trong mục Phụ Kiện