LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI XUYẾN TRÀ

Họ và Tên: Nguyễn Trọng Hưng

Địa chỉ: 80 Phố Gốm Giang Cao Bát Tràng Gia Lâm Hà Nội

Email: kinhdoanh.xuyentra@gmail.com.

Website: https://xuyentra.vn/. Điện thoại: 0931012320.