Tách trà gốm Bát Tràng bọc đồng vẽ trúc lâm thất hiền

700.000