Tách trà gốm tử sa lòng ngọc khắc

Bộ sản phẩm được sản xuất bởi nghệ nhân Lý Mậu

 

Mã: 600xt Danh mục: