Tách uống trà cao cấp men lục bảo 420ml bọc đồng + PK

2.100.000